Startsida Sydnärkes byggförvaltning

Detaljplan för del av Vreta 2:11, Lanna

Lekebergs kommun

Planens syfte

Syftet med planen är att möjliggöra en fastighetsbildning inom planormådet och medge bostadsändamål inom ett område som idag ingår i områdesbestämmelser för golfbanan.

Planområdet är beläget vid Lanna golfbana i Lekebergs kommun. Området gränsar i söder och väster mot golfbanan, i norr mot större bostadsfastigheter med friliggande hus och i öst mot Vretavägen. Planområdets area uppgår till ca 5000 m2.

Planskede

Startskede
Samråd
2012-12-07
Bearbetning inför granskning/ utställning
Granskning/ utställning
Bearbetning inför antagande
Antagande
2013-02-07
Laga kraft
2013-03-07
Kontakt
Planområdets avgränsningFörstora bilden

Planområdets avgränsning

Sidansvarig: Ulrika Åberg
Senast uppdaterad 2014-04-28 av Mathias Hellström
Postadress
Askersunds kommun
Sydnärkes byggförvaltning
696 82 Askersund

Besöksadress
Sundsbrogatan 22
Askersund

Övrig information
Telefon 0583-810 00 (vx)