Startsida Sydnärkes byggförvaltning

Detaljplan för del av Tottsjömo 1:2

Laxå kommun

Planens syfte

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra småhusbebyggelse för ca 50 nya fastigheter inom delar av fastigheten Tottsjömo 1:2. Exploateringen möjliggör en befolkningsökning i landsbygd vilken kan bidra till att hålla landsbygden levande och ökar underlag för service och infrastruktur.

Planskede

Startskede
Samråd
2017-11-13
2017-12-04
Bearbetning inför granskning/ utställning
Granskning/ utställning
Bearbetning inför antagande
Antagande
Laga kraft

Planhandlingar

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Behovsbedömning.pdf Pdf, 1.3 MB. 1.3 MB 2017-11-08 10.42
Planbeskrivning.pdf Pdf, 618.9 kB. 618.9 kB 2017-11-08 10.42
Plankarta_.pdf Pdf, 408.9 kB. 408.9 kB 2017-11-08 10.42
Försättsbrev_.pdf Pdf, 101.4 kB. 101.4 kB 2017-11-08 11.08
Kontakt

Adam Johansson
Planarkitekt
adam.johansson@askersund.se

Bild över planområde

Bild över planområde

Sidansvarig:
Senast uppdaterad 2022-08-31 av Torun Andersson
Postadress
Askersunds kommun
Sydnärkes byggförvaltning
696 82 Askersund

Besöksadress
Sundsbrogatan 22
Askersund

Övrig information
Telefon 0583-810 00 (vx)