Startsida Sydnärkes byggförvaltning

Detaljplan för del av Tikanäs 2:6

Askersunds kommun

Planens syfte

Syftet med detaljplanen är att tillskapa attraktiva sjönära tomter för bostadsändamål med permanentbostadsstandard. Detta kan bidra till en positiv landsbygdsutveckling och ett ökat invånarantal.

Planskede

Startskede
Samråd
2014-09-08
2014-09-29
Bearbetning inför granskning/ utställning
Granskning/ utställning
2015-06-29
2015-07-27
Bearbetning inför antagande
Antagande
2016-02-29
Laga kraft
2016-07-07
Kontakt
Planområdets avgränsningFörstora bilden

Planområdets avgränsning

Sidansvarig: Ulrika Åberg
Senast uppdaterad 2022-09-23 av Torun Andersson
Postadress
Askersunds kommun
Sydnärkes byggförvaltning
696 82 Askersund

Besöksadress
Sundsbrogatan 22
Askersund

Övrig information
Telefon 0583-810 00 (vx)