Startsida Sydnärkes byggförvaltning

Detaljplan för del av Sörhult 1:43 m.fl. (Idrottshall Mullhyttan)

Lekebergs kommun

Detaljplanen syftar till att möjliggöra en ny byggnation för en idrottshall i närheten av
skolan i Mullhyttan. Detaljplanen syftar även till att möjliggöra framtida anläggande av
gång och cykelväg mellan väg 204 och Åsavallen.Planens syfte

Planskede

Startskede
Samråd
2024-05-29
2024-06-19
Bearbetning inför utställning/ granskning
Utställning/ granskning
Bearbetning inför antagande
Antagande
Laga kraft

Synpunkter

Samrådstiden är till . Eventuella synpunkter ska framföras skriftligt till,

Lekebergs kommun
Kommunstyrelsen
716 81 Fjugesta

eller vi e-post,

kontaktcenter@lekeberg.se

Kontakt

Planområdets avgränsningFörstora bilden

Planområdets avgränsning

Sidansvarig:
Senast uppdaterad 2024-06-04 av Adam Johansson
Postadress
Askersunds kommun
Sydnärkes byggförvaltning
696 82 Askersund

Besöksadress
Sundsbrogatan 22
Askersund

Övrig information
Telefon 0583-810 00 (vx)