Startsida Sydnärkes byggförvaltning

Detaljplan för del av Sannerud 1:65

Laxå kommun

Planens syfte

Syftet med denna detaljplan är att möjliggöra avstyckning av marken mellan fastigheterna Sannerud 1:105 och Sannerud 1:108 för bostadsändamål. För att möjliggöra avstyckningen ändras marken från naturmark till bostadsmark i detaljplanen.

Planskede

Startskede
Samråd
2017-01-24
2017-02-14
Bearbetning inför granskning/ utställning
Granskning/ utställning
2017-02-24
2017-03-10
Bearbetning inför antagande
Antagande
2017-03-29
Laga kraft
2017-04-25
Kontakt
Planområdets avgränsningFörstora bilden

Planområdets avgränsning

Sidansvarig:
Senast uppdaterad 2017-07-03 av Jonas Kinell
Postadress
Askersunds kommun
Sydnärkes byggförvaltning
696 82 Askersund

Besöksadress
Sundsbrogatan 22
Askersund

Övrig information
Telefon 0583-810 00 (vx)