Startsida Sydnärkes byggförvaltning

Detaljplan för del av Norra Kärra 5:47

Askersunds kommun

Planens syfte

Planområdet är beläget i södra Åmmeberg och utgörs av en yta på cirka 10 hektar. Planen syftar till att skapa möjlighet för bostäder i en till två våningar och skapa en tillfredställande dagvattenhantering. Detaljplanen stämmer överens med översiktplanen då området är utpekat som område för bebyggelseutveckling.

Planskede

Startskede
Samråd
2022-06-28
2022-08-15
Bearbetning inför granskning/ utställning
Granskning/ utställning
Bearbetning inför antagande
Antagande
Laga kraft
Kontakt
Planområdets avgränsningFörstora bilden

Planområdets avgränsning

Sidansvarig:
Senast uppdaterad 2022-08-22 av Torun Andersson
Postadress
Askersunds kommun
Sydnärkes byggförvaltning
696 82 Askersund

Besöksadress
Sundsbrogatan 22
Askersund

Övrig information
Telefon 0583-810 00 (vx)