Startsida Sydnärkes byggförvaltning

Detaljplan för del av Lanna Hills

Hidinge-Lanna 4:62

Lekebergs kommun

Planens syfte

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra nybyggnation av radhus, i anslutning till golfbanan i Lanna, som komplement till den övervägande delen villabebyggelse som karaktäriserar Lanna-området idag.

Planskede

Startskede
Samråd
Bearbetning inför granskning/ utställning
Granskning/ utställning
Bearbetning inför antagande
Antagande
2015-04-29
Laga kraft
2015-06-02
Kontakt
Planområdets avgränsningFörstora bilden

Planområdets avgränsning

Sidansvarig: Hikmet Hrustanovic
Senast uppdaterad 2015-06-25 av Ulrika Åberg
Postadress
Askersunds kommun
Sydnärkes byggförvaltning
696 82 Askersund

Besöksadress
Sundsbrogatan 22
Askersund

Övrig information
Telefon 0583-810 00 (vx)