Startsida Sydnärkes byggförvaltning

Detaljplan för del av kv. Jägaren

Askersunds kommun

Planens syfte

Kommunstyrelsen hemställde 2016-05-10 hos sydnärkes byggförvaltning att upprätta ny detaljplan för Jägaren 2-4 med inriktningen bostäder, handel och offentlig verksamhet. För att möjliggöra rivning av folkets hus samt en annan markanvändning för fastigheterna Jägaren 2 och 4 ska det upprättas en ny detaljplan.

Planskede

Startskede
Samråd
2017-09-22
2017-10-13
Bearbetning inför granskning/ utställning
Granskning/ utställning
Bearbetning inför antagande
Antagande
Laga kraft

Planhandlingar

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Behovsbedömning.pdf Pdf, 1.3 MB. 1.3 MB 2017-09-18 15.03
Fastighetsförteckning.pdf Pdf, 788.9 kB. 788.9 kB 2017-09-18 15.03
Förstudie.pdf Pdf, 3.4 MB. 3.4 MB 2017-09-18 15.03
Planbeskrivning.pdf Pdf, 7 MB. 7 MB 2017-09-18 15.03
Plankarta.pdf Pdf, 154.4 kB. 154.4 kB 2017-09-18 15.03
Underrättelsebrev.pdf Pdf, 72.1 kB. 72.1 kB 2017-09-18 15.03

Kontakt

Bild över planområde

Bild över planområde

Sidansvarig:
Senast uppdaterad 2022-09-23 av Torun Andersson
Postadress
Askersunds kommun
Sydnärkes byggförvaltning
696 82 Askersund

Besöksadress
Sundsbrogatan 22
Askersund

Övrig information
Telefon 0583-810 00 (vx)