Startsida Sydnärkes byggförvaltning

Detaljplan för del av Harge 16:8 (Bastedalen)

 

Planens syfte

Planens syfte är att möjliggöra för attraktiva bostäder med direkt koppling till vattnet genom en kanalanläggning. Planens syftar även till att säkra allmänhetens tillgång till strandlinjen och att skapa en förlängning av befintligt bostadsområde i öster.

Planskede

Startskede
Samråd
2018-05-18
2018-06-15
Bearbetning inför granskning/ utställning
Granskning/ utställning
Bearbetning inför antagande
Antagande
Laga kraft

Planhandlingar

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Behovsbedömning.pdf 1.6 MB 2018-05-16 13.23
Försättsbrev samråd.pdf 211.8 kB 2018-05-16 13.23
Planbeskrivning.pdf 11.6 MB 2018-05-16 13.23
Plankarta.pdf 1.3 MB 2018-05-16 13.23
Kontakt
Planområdets avgränsning

Planområdets avgränsning

Bild över planområde

Bild över planområde

Sidansvarig:
Senast uppdaterad 2018-09-10 av Jonas Kinell
Postadress
Askersunds kommun
Sydnärkes byggförvaltning
696 82 Askersund

Besöksadress
Sundsbrogatan 24
Askersund

Övrig information
Telefon 0583-810 00 (vx)