Startsida Sydnärkes byggförvaltning

Detaljplan för del av Fjugesta 1:2 samt Fjugesta 5:24 (Äventyrets förskola)

Lekebergs kommun

Planens syfte

Detaljplanens syfte är att justera byggrätten för Äventyrets förskola så att planen stämmer överens med skolbyggnadens faktiska läge på fastighet Fjugesta 1:2. Dessutom föreslås användningen för del av fastighet Fjugesta 5:24 ändras från industri till verksamheter med begränsad omgivningspåverkan.

Planskede

Startskede
Samråd
2018-01-22
2018-02-12
Bearbetning inför granskning/ utställning
Granskning/ utställning
2018-05-02
2018-05-23
Bearbetning inför antagande
Antagande
2018-11-26
Laga kraft
2018-12-26

Planhandlingar

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Plankarta - laga kraft.pdf Pdf, 561.4 kB. 561.4 kB 2019-08-15 16.10
Informationsbrev om Laga Kraft.pdf Pdf, 185.6 kB. 185.6 kB 2019-08-15 16.10
Planbeskrivning Laga kraft.pdf Pdf, 6.9 MB. 6.9 MB 2019-08-15 16.10
Kontakt
Planområdets avgränsningFörstora bilden

Planområdets avgränsning

Sidansvarig:
Senast uppdaterad 2019-08-15 av Torun Andersson
Postadress
Askersunds kommun
Sydnärkes byggförvaltning
696 82 Askersund

Besöksadress
Sundsbrogatan 22
Askersund

Övrig information
Telefon 0583-810 00 (vx)