Startsida Sydnärkes byggförvaltning

Detaljplan för del av Fjugesta 1:2 samt Fjugesta 5:24 (Äventyrets förskola)

Lekebergs kommun

Planens syfte

Detaljplanens syfte är att justera byggrätten för Äventyrets förskola så att planen stämmer överens med skolbyggnadens faktiska läge på fastighet Fjugesta 1:2. Dessutom föreslås användningen för del av fastighet Fjugesta 5:24 ändras från industri till verksamheter med begränsad omgivningspåverkan.

Planskede

Startskede
Samråd
2018-01-22
2018-02-12
Bearbetning inför granskning/ utställning
Granskning/ utställning
2018-05-02
2018-05-23
Bearbetning inför antagande
Antagande
2018-11-26
Laga kraft
2018-12-26

Planhandlingar

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Informationsbrev om Laga Kraft.pdf 185.6 kB 2019-01-14 14.15
Planbeskrivning Laga kraft.pdf 6.9 MB 2019-01-14 14.15
Plankarta - laga kraft.pdf 178.6 kB 2019-01-14 14.15
Kontakt
Planområdets avgränsning

Planområdets avgränsning

Sidansvarig:
Senast uppdaterad 2019-01-14 av Jonas Kinell
Postadress
Askersunds kommun
Sydnärkes byggförvaltning
696 82 Askersund

Besöksadress
Sundsbrogatan 24
Askersund

Övrig information
Telefon 0583-810 00 (vx)