Startsida Sydnärkes byggförvaltning

Detaljplan för del av fastighet Laxåskogen 1:297 m.fl.

Laxå kommun

Planens syfte

Planförslaget syftar till att skapa möjlighet för en bred markanvändning som ger möjlighet till besöksanläggning samt handels- och centrumsändamål.

Planskede

Startskede
Samråd
2020-05-14
2020-06-05
Bearbetning inför granskning/ utställning
Granskning/ utställning
Bearbetning inför antagande
Antagande
Laga kraft

Kontakt

Fanny Germer
Planarkitekt
fanny.germer@sydnarkebygg.se

Planområdets avgränsning

Planområdets avgränsning

Sidansvarig:
Senast uppdaterad 2020-06-12 av Fanny Germer
Postadress
Askersunds kommun
Sydnärkes byggförvaltning
696 82 Askersund

Besöksadress
Sundsbrogatan 24
Askersund

Övrig information
Telefon 0583-810 00 (vx)