Startsida Sydnärkes byggförvaltning

Detaljplan för del av fastighet Laxåskogen 1:297 m.fl.

Laxå kommun

Planens syfte

Planförslaget syftar till att skapa möjlighet för en bred markanvändning som ger möjlighet till besöksanläggning samt handels- och centrumsändamål.

Planskede

Startskede
Samråd
2020-05-14
2020-06-05
Bearbetning inför utställning/ granskning
Utställning/ granskning
2020-10-12
2020-11-03
Bearbetning inför antagande
Antagande
Laga kraft

Synpunkter

Granskningstiden är 2020-10-12  till 2020-11-03 . Eventuella synpunkter ska framföras skriftligt till,

Postadress
Laxå kommun
Kommunstyrelsen
695 80 Laxå

E-post
kommun@laxa.se

Kontakt

Fanny Germer
Planarkitekt
fanny.germer@sydnarkebygg.se

Planområdets avgränsning

Planområdets avgränsning

Sidansvarig:
Senast uppdaterad 2020-10-12 av Fanny Germer
Postadress
Askersunds kommun
Sydnärkes byggförvaltning
696 82 Askersund

Besöksadress
Sundsbrogatan 22
Askersund

Övrig information
Telefon 0583-810 00 (vx)