Startsida Sydnärkes byggförvaltning

Detaljplan för del av fastighet Laxåskogen 1:297 m.fl.

Laxå kommun

Planens syfte

Planförslaget syftar till att skapa möjlighet för en bred markanvändning som ger möjlighet till besöksanläggning samt handels- och centrumsändamål.

Planskede

Startskede
Samråd
2020-05-14
2020-06-05
Bearbetning inför granskning/ utställning
Granskning/ utställning
2020-10-12
2020-11-03
Bearbetning inför antagande
Antagande
2021-01-13
Laga kraft
2021-02-04

Kontakt

Planområdets avgränsningFörstora bilden

Planområdets avgränsning

Sidansvarig:
Senast uppdaterad 2022-09-01 av Torun Andersson
Postadress
Askersunds kommun
Sydnärkes byggförvaltning
696 82 Askersund

Besöksadress
Sundsbrogatan 22
Askersund

Övrig information
Telefon 0583-810 00 (vx)