Startsida Sydnärkes byggförvaltning

Detaljplan för del av fastighet Knista-Sanna 1:19

Lekebergs kommun

Planens syfte

Planen syftar till att möjliggöra bostäder samt kompletterande verksamhet som förskola samt parkområde inom fastigheten Knista-Sanna 1:19. Detaljplanen syftar till att reglera byggnationen för att säkerställa en lämplig utbyggnad utifrån exploateringsgrad, höjder samt utformning, för att utgöra en naturlig utbyggnad av Fjugesta tätort.

Planskede

Startskede
Samråd
2022-03-30
2022-04-20
Bearbetning inför granskning/ utställning
Granskning/ utställning
Bearbetning inför antagande
Antagande
Laga kraft
Kontakt

Adam Johansson
Planarkitekt
adam.johansson@askersund.se

Planområdets avgränsningFörstora bilden

Planområdets avgränsning

Sidansvarig:
Senast uppdaterad 2024-04-18 av Fanny Germer
Postadress
Askersunds kommun
Sydnärkes byggförvaltning
696 82 Askersund

Besöksadress
Sundsbrogatan 22
Askersund

Övrig information
Telefon 0583-810 00 (vx)