Startsida Sydnärkes byggförvaltning

Detaljplan för del av fastighet Hammar 7:1 (Gustavelund)

Askersunds kommun

Planens syfte

Syftet är att ändra gällande planbestämmelser för området, från parkmark till
verksamheter med begränsad omgivningspåverkan. Genom detta möjliggörs en
lagringsyta som kan nyttjas av Hasopors verksamhet innan leverans till kund.

Planskede

Startskede
Samråd

2018-06-27

2018-07-25

Bearbetning inför utställning/ granskning
Utställning/ granskning
Bearbetning inför antagande
Antagande
Laga kraft

Planhandlingar

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Behovsbedömning.pdf 1.6 MB 2018-06-25 10.49
Försättsbrev.pdf 310.6 kB 2018-06-25 10.49
Planbeskrivning.pdf 1.9 MB 2018-06-25 10.49
Plankarta.pdf 697.3 kB 2018-06-25 10.49

Kontakt

Emelie Andersson
Planingenjör
0583-820 52
emelie.andersson@sydnarkebygg.se

Planområdets avgränsning

Planområdets avgränsning

Sidansvarig:
Senast uppdaterad 2018-06-25 av Emelie Andersson
Postadress
Askersunds kommun
Sydnärkes byggförvaltning
696 82 Askersund

Besöksadress
Sundsbrogatan 24
Askersund

Övrig information
Telefon 0583-810 00 (vx)