Startsida Sydnärkes byggförvaltning

Detaljplan för del av fastighet Hammar 7:1 (Gustavelund)

Askersunds kommun

Planens syfte

Syftet är att ändra gällande planbestämmelser för området, från parkmark till
verksamheter med begränsad omgivningspåverkan. Genom detta möjliggörs en
lagringsyta som kan nyttjas av Hasopors verksamhet innan leverans till kund.

Planskede

Startskede
Samråd
2018-06-27
2018-07-26
Bearbetning inför granskning/ utställning
Granskning/ utställning
2018-12-12
2019-01-18
Bearbetning inför antagande
Antagande
2019-03-25
Laga kraft
2019-04-16

Planhandlingar

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Informationsbrev om Laga Kraft.pdf Pdf, 130.5 kB. 130.5 kB 2019-04-17 11.44
Planbeskrivning.pdf Pdf, 15.2 MB. 15.2 MB 2019-04-17 11.44
Plankarta.pdf Pdf, 716.2 kB. 716.2 kB 2019-04-17 11.44

Kontakt

Planområdets avgränsningFörstora bilden

Planområdets avgränsning

Sidansvarig:
Senast uppdaterad 2019-04-17 av Torun Andersson
Postadress
Askersunds kommun
Sydnärkes byggförvaltning
696 82 Askersund

Besöksadress
Sundsbrogatan 22
Askersund

Övrig information
Telefon 0583-810 00 (vx)