Startsida Sydnärkes byggförvaltning

Detaljplan för del av Åsbro industri

Askersunds kommun

Planens syfte

Planens syfte är att möjliggöra för ett samlat verksamhetsområde för industri, verksamheter och kontor i utkanten av Åsbro, vid Riksväg 50. Detaljplanen ska möjliggöra för en effektiv markanvändning där nödvändiga begränsningar görs samtidigt som planen öppnar för en bred utveckling av området.

Planskede

Startskede
Samråd
2015-06-08
2015-06-29
Bearbetning inför granskning/ utställning
Granskning/ utställning
2015-11-23
2015-12-14
Bearbetning inför antagande
Antagande
2016-03-08
Laga kraft
2016-03-31
Kontakt
Planområdets avgränsningFörstora bilden

Planområdets avgränsning

Sidansvarig: Tobias Jansson
Senast uppdaterad 2016-04-27 av Ulrika Åberg
Postadress
Askersunds kommun
Sydnärkes byggförvaltning
696 82 Askersund

Besöksadress
Sundsbrogatan 22
Askersund

Övrig information
Telefon 0583-810 00 (vx)