Startsida Sydnärkes byggförvaltning

Detaljplan för Askersundsverken del av Verkstaden 1:1 m.fl

Askersunds kommun

Planens syfte

Syftet med denna detaljplan är att säkerställa en hög kvalitet på bebyggelse och stadsmiljö i den östra delen av Askersunds stadskärna. Målet är att utvidga den befintliga stadskärnan genom att tillämpa den traditionella småstadens struktur. Planen bygger vidare på de traditionella värdena hos dagens stadskärna, i stadsplanering och i trafikplanering. Därmed kan stadens varumärke stärkas och på så sätt locka företag, hushåll och besökare till Askersund. Detta är en viktig punkt i Askersunds antagna Stadslivsmanifest, som även utgör det övergripande styrdokumentet för denna detaljplan. Detaljplanen syftar även till att möjliggöra att en hållbar stadsutveckling kan gynnas, genom att skapa förutsättningar för korta avstånd, lägre bilberoende, integrerade funktioner och inbjudande offentliga platser.

Planområdet är beläget i centrala Askersunds östra delar av centrum, öster om Lilla Bergsgatan och söder om Norströmsgatan.

Planskede

Startskede
Samråd
2013-04-17
2013-05-10
Bearbetning inför granskning/ utställning
Granskning/ utställning
2013-12-23
2014-01-23
Bearbetning inför antagande
Antagande
2014-04-28
Laga kraft
Kontakt
Planområdets avgränsningFörstora bilden

Planområdets avgränsning

Sidansvarig: Mathias Hellström
Senast uppdaterad 2022-09-23 av Torun Andersson
Postadress
Askersunds kommun
Sydnärkes byggförvaltning
696 82 Askersund

Besöksadress
Sundsbrogatan 22
Askersund

Övrig information
Telefon 0583-810 00 (vx)