Startsida Sydnärkes byggförvaltning

Detaljplan för Homeopaten 1 

Askersunds kommun

Planens syfte

Syftet med planen är att möjliggöra ytterligare en eller två bostadsfastigheter, för friliggande hus av villakaraktär. Tillkommande bebyggelse ska anpassas efter områdets karaktär och inte innebära några större infrastrukturella förändringar i omgivningen.

Upplysning:

Fastighetsreglering/fastighetsbestämning har genomförts efter att planförslaget har varit utsänt för samråd, vilket har medfört att planen har ändrat namn från Detaljplan för Askersund 1:80 m.fl. till Detaljplan för Homeopaten 1.

Planskede

Startskede
Samråd
2018-01-30
2018-02-20
Bearbetning inför utställning/ granskning
Utställning/ granskning
2018-07-23
2018-08-24
Bearbetning inför antagande
Antagande
Laga kraft

Planhandlingar

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Behovsbedömning.pdf 1.3 MB 2018-07-18 16.04
Försättsbrev.pdf 258.6 kB 2018-07-18 16.04
Planbeskrivning.pdf 2.6 MB 2018-07-18 16.04
Plankarta.pdf 166.4 kB 2018-07-18 16.04
Samrådsredogörelse.pdf 148.2 kB 2018-07-18 16.04
Kontakt

Jonas Kinell
Planarkitekt
0583-820 80
jonas.kinell@sydnarkebygg.se

Planområdets avgränsning

Planområdets avgränsning

Sidansvarig:
Senast uppdaterad 2018-09-10 av Jonas Kinell
Postadress
Askersunds kommun
Sydnärkes byggförvaltning
696 82 Askersund

Besöksadress
Sundsbrogatan 24
Askersund

Övrig information
Telefon 0583-810 00 (vx)