Startsida Sydnärkes byggförvaltning

Ändring och upphävande av DP 1814-P57 del av fastighet Hidinge-Lanna 3:70 m.fl.

Lekebergs kommun

Planens syfte

Syfte med planändring är att möjliggöra en fastighetsreglering inom planområde.

Planskede

Startskede
Samråd
2011-05-20
2011-06-20
Bearbetning inför granskning/ utställning
Granskning/ utställning
Bearbetning inför antagande
Antagande
2011-09-22
Laga kraft
2011-10-19
Kontakt
Sidansvarig: Hikmet Hrustanovic
Senast uppdaterad 2012-06-03 av Mathias Hellström
Postadress
Askersunds kommun
Sydnärkes byggförvaltning
696 82 Askersund

Besöksadress
Sundsbrogatan 22
Askersund

Övrig information
Telefon 0583-810 00 (vx)