Startsida Sydnärkes byggförvaltning

Ändring av stadsplan för Hasselfors brukssamhälle, område Bruket-Ede

Planens syfte

Planändringen omfattar område inom befintligt sågverksområde i Hasselfors, Laxå kommun. Syftet med detaljplaneändringen är att reducera prickmark och byggrätt i området för att möjliggöra utveckling och underhåll av Setras verksamhet i området.

Planskede

Startskede
Samråd
2023-01-24
2023-02-14
Bearbetning inför granskning/ utställning
Granskning/ utställning
2023-05-31
2023-06-14
Bearbetning inför antagande
Antagande
2023-09-20
Laga kraft
2023-10-12
Kontakt
Planområdets avgränsningFörstora bilden

Planområdets avgränsning

Sidansvarig:
Senast uppdaterad 2023-10-16 av Torun Andersson
Postadress
Askersunds kommun
Sydnärkes byggförvaltning
696 82 Askersund

Besöksadress
Sundsbrogatan 22
Askersund

Övrig information
Telefon 0583-810 00 (vx)