Startsida Sydnärkes byggförvaltning

Ändring av stadsplan för Hasselfors brukssamhälle, område Bruket-Ede

Planens syfte

Planändringen omfattar område inom befintligt sågverksområde i Hasselfors, Laxå kommun. Syftet med detaljplaneändringen är att reducera prickmark och byggrätt i området för
att möjliggöra utveckling och underhåll av Setras verksamhet i området.

Planskede

Startskede
Samråd
2023-01-24
2023-02-14
Bearbetning inför utställning/ granskning
Utställning/ granskning
Bearbetning inför antagande
Antagande
Laga kraft

Synpunkter

Samrådstiden är till . Eventuella synpunkter ska framföras skriftligt till,

Postadress E-post
Laxå kommun kommun@laxa.se
Kommunstyrelsen
695 80 Laxå

Kontakt

Torun Andersson
Planarkitekt
torun.andersson@askersund.se

Planområdets avgränsning

Planområdets avgränsning

Sidansvarig:
Senast uppdaterad 2023-01-23 av Torun Andersson
Postadress
Askersunds kommun
Sydnärkes byggförvaltning
696 82 Askersund

Besöksadress
Sundsbrogatan 22
Askersund

Övrig information
Telefon 0583-810 00 (vx)