Startsida Sydnärkes byggförvaltning

Ändring av gällande detaljplan för fastighet Vreta 2:11 m.fl.

Lekebergs kommun

Planens syfte

Aktuella planområdet omfattar delar av golfgatan och ändringen avser att byggrätten ska göras mer flexibel. Ändringen innebär att två stycken egenskapsbestämmelser ändras samt att två egenskapsbestämmelser tas bort helt ur plankartan. Planförslaget bedöms följa intentioner i översiktsplanen.

Planskede

Startskede
Samråd
2020-04-07
2020-04-30
Bearbetning inför granskning/ utställning
Granskning/ utställning
2020-05-19
2020-06-12
Bearbetning inför antagande
Antagande
2020-09-28
Laga kraft
2020-10-23

Kontakt

Planområdets avgränsningFörstora bilden

Planområdets avgränsning

Sidansvarig:
Senast uppdaterad 2022-09-01 av Torun Andersson
Postadress
Askersunds kommun
Sydnärkes byggförvaltning
696 82 Askersund

Besöksadress
Sundsbrogatan 22
Askersund

Övrig information
Telefon 0583-810 00 (vx)