Startsida Sydnärkes byggförvaltning

Ändring av
Förslag till ändring av stadsplan för del av Fjugesta M:E (Centrum)

Lekebergs kommun

Planens syfte

Syftet med detaljplanen är att upphäva gällande fastighetsindelningsbestämmelser för fastigheterna Fjugesta 3:230, 3:185 och 33:1.

Planskede

Startskede
Samråd
2017-07-05
2017-08-02
Bearbetning inför utställning/ granskning
Utställning/ granskning
Bearbetning inför antagande
Antagande
Laga kraft

Synpunkter

Samrådstiden är 2017-07-05 till 2017-08-02. Eventuella synpunkter ska framföras skriftligt till,

xxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxx
Postnr Postort

Kontakt
Planområdets avgränsning

Planområdets avgränsning

Sidansvarig:
Senast uppdaterad 2017-07-03 av Jonas Kinell
Postadress
Askersunds kommun
Sydnärkes byggförvaltning
696 82 Askersund
Besöksadress
Lilla Bergsgatan 12A
Askersund
Övrig information
Telefon 0583-810 00 (vx)