Startsida Sydnärkes byggförvaltning

Ändring av
Förslag till ändring av stadsplan för del av Fjugesta M:E (Centrum)

Lekebergs kommun

Planens syfte

Syftet med ändringen av detaljplanen är att upphäva gällande
fastighetsindelningsbestämmelser för fastigheterna Fjugesta 3:230 och 3:185 och utöka exploateringsmöjligheterna. Planändringen syftar även till att säkerställa EONs nätstation i det sydöstra hörnet av ändringsområdet.

Planskede

Startskede
Samråd
2017-08-24
2017-09-14
Bearbetning inför utställning/ granskning
Utställning/ granskning
2017-10-10
2017-10-31
Bearbetning inför antagande
Antagande
Laga kraft
Kontakt
Planområdets avgränsning

Planområdets avgränsning

Sidansvarig:
Senast uppdaterad 2017-11-16 av Jonas Kinell
Postadress
Askersunds kommun
Sydnärkes byggförvaltning
696 82 Askersund

Besöksadress
Sundsbrogatan 24
Askersund

Övrig information
Telefon 0583-810 00 (vx)