Startsida Sydnärkes byggförvaltning

Ändring av
Förslag till ändring av stadsplan för del av Fjugesta M:E (Centrum)

Lekebergs kommun

Planens syfte

Syftet med detaljplanen är att upphäva gällande fastighetsindelningsbestämmelser för fastigheterna Fjugesta 3:230, 3:185 och utöka exploateringsmöjligheterna.

Planskede

Startskede
Samråd
2017-08-24
2017-09-14
Bearbetning inför granskning/ utställning
Granskning/ utställning
Bearbetning inför antagande
Antagande
Laga kraft
Kontakt
Planområdets avgränsning

Planområdets avgränsning

Sidansvarig:
Senast uppdaterad 2017-09-20 av Jonas Kinell
Postadress
Askersunds kommun
Sydnärkes byggförvaltning
696 82 Askersund
Besöksadress
Lilla Bergsgatan 12A
Askersund
Övrig information
Telefon 0583-810 00 (vx)