Startsida Sydnärkes byggförvaltning

Ändring av
Förslag till ändring av stadsplan för del av Askersund, Kv. Sundsbron

Askersunds kommun

Planens syfte

Syftet med planändringen är att möjliggöra bostäder i befintligt kvarter, där den
huvudsakliga användningen är bostäder och handel.

Planskede

Startskede
Samråd
2017-05-18
2017-06-08
Bearbetning inför utställning/ granskning
Utställning/ granskning
2017-11-07
2017-11-28
Bearbetning inför antagande
Antagande
Laga kraft
Kontakt
Planområdets avgränsning

Planområdets avgränsning

Sidansvarig:
Senast uppdaterad 2017-12-18 av Jonas Kinell
Postadress
Askersunds kommun
Sydnärkes byggförvaltning
696 82 Askersund

Besöksadress
Sundsbrogatan 24
Askersund

Övrig information
Telefon 0583-810 00 (vx)