Startsida Sydnärkes byggförvaltning

Ändring av
Förslag till ändring av stadsplan för del av Askersund, Kv. Sundsbron

Askersunds kommun

Planens syfte

Syftet med planändringen är att möjliggöra bostäder i befintligt kvarter, där den
huvudsakliga användningen är bostäder och handel.

Planskede

Startskede
Samråd
2017-05-18
2017-06-08
Bearbetning inför granskning/ utställning
Granskning/ utställning
2017-11-07
2017-11-28
Bearbetning inför antagande
Antagande
2018-03-26
Överklagad
Planen har överklagats
Laga kraft

Planhandlingar

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Granskningsutlåtande.pdf 430.5 kB 2018-09-10 15.55
KF Beslut.pdf 533.2 kB 2018-09-10 15.55
Planbeskrivning.pdf 1.3 MB 2018-09-10 15.55
Plankarta granskning A2 mindre.pdf 10.6 MB 2018-09-10 15.55
Kontakt
Planområdets avgränsning

Planområdets avgränsning

Sidansvarig:
Senast uppdaterad 2018-09-10 av Jonas Kinell
Postadress
Askersunds kommun
Sydnärkes byggförvaltning
696 82 Askersund

Besöksadress
Sundsbrogatan 24
Askersund

Övrig information
Telefon 0583-810 00 (vx)