Startsida Sydnärkes byggförvaltning

Ändring av detaljplan för del av Sälven 1:35, Lanna Golf Resort

Fastighetsägaren för Sälven 1:35 har hemställt om kommunens medverkan till upprättande av detaljplan på fastigheten Sälven 1:35 i Lekebergs kommun. Gällande detaljplan i området utformades specifikt för att anpassas till bostäder för golfintresserade då golfbanan tidigare låg precis i anslutning till Sälven 1:35. Nu har det uppstått nya förhållanden i området och gällande detaljplan behöver ändras. Efter beslut i kommunstyrelsen (2016-02-16) fick Sydnärkes byggförvaltning uppdraget att upprätta en ny detaljplan för fastigheten. Kommunstyrelsen i Lekeberg beslutade dock 2016-10-18 att tidigare beslut om att upprätta en ny detaljplan ska upphävas. Samtidigt togs beslutet att det istället ska upprättas en ändring av detaljplanen för fastighet Sälven 1:35.

Planens syfte

Syftet med detaljplaneändringen är att ändra planbestämmelser för att möjliggöra uppförande av parhus i två våningar på del av fastighet Sälven 1:35.

Planskede

Startskede
Samråd
2016-11-14
2016-12-05
Bearbetning inför granskning/ utställning
Granskning/ utställning
2017-03-22
2017-04-12
Bearbetning inför antagande
Antagande
2017-06-12
Laga kraft
2017-07-08

Planhandlingar

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Fastighetsförteckning.pdf Pdf, 35.7 kB. 35.7 kB 2017-08-01 10.43
Granskningsutlåtande.pdf Pdf, 378.9 kB. 378.9 kB 2017-08-01 10.43
KF beslut.pdf Pdf, 127.5 kB. 127.5 kB 2017-08-01 10.43
Lagakraftbevis.pdf Pdf, 74.9 kB. 74.9 kB 2017-08-01 10.43
LST beslut.pdf Pdf, 202.9 kB. 202.9 kB 2017-08-01 10.43
Planbeskrivning.pdf Pdf, 917.9 kB. 917.9 kB 2017-08-01 10.43
Plankarta.jpg Jpg, 1.2 MB. 1.2 MB 2017-08-01 10.43
Plankarta.pdf Pdf, 7.1 MB. 7.1 MB 2017-08-01 10.43
Samrådsredogörelse.pdf Pdf, 377.2 kB. 377.2 kB 2017-08-01 10.43
Kontakt
Planområdets avgränsningFörstora bilden

Planområdets avgränsning

Sidansvarig:
Senast uppdaterad 2022-09-23 av Jonas Kinell
Postadress
Askersunds kommun
Sydnärkes byggförvaltning
696 82 Askersund

Besöksadress
Sundsbrogatan 22
Askersund

Övrig information
Telefon 0583-810 00 (vx)