Startsida Sydnärkes byggförvaltning

Ändring av detaljplan för del av Fjugesta 2:34, 3:139, del av Fjugesta 3:144 m.fl. (Fjugesta centrum)

Lekebergs kommun

Planens syfte

Syftet med detaljplaneändringen är att ändra en planbestämmelse för att möjliggöra uppförande av en byggnad i tre-fyra våningar intill torget och kommunhuset i Fjugesta centrum.

Planskede

Startskede
Samråd
2017-01-11
2017-02-01
Bearbetning inför granskning/ utställning
Granskning/ utställning
2017-04-12
2017-05-03
Bearbetning inför antagande
Antagande
2017-09-25
Laga kraft
2017-10-23

Planhandlingar

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Fastighetsförteckning.pdf Pdf, 27.9 kB. 27.9 kB 2017-10-04 08.30
Granskningsutlåtande.pdf Pdf, 306.9 kB. 306.9 kB 2017-10-04 08.30
KF beslut.pdf Pdf, 167 kB. 167 kB 2017-10-04 08.30
Meddelande om antagande.pdf Pdf, 104.8 kB. 104.8 kB 2017-10-04 08.30
Planbeskrivning.pdf Pdf, 620.8 kB. 620.8 kB 2017-10-04 08.30
Plankarta.jpg Jpg, 3.7 MB. 3.7 MB 2017-10-04 08.30
Plankarta.pdf Pdf, 1.3 MB. 1.3 MB 2017-10-04 08.30
Samrådsredogörelse.pdf Pdf, 321 kB. 321 kB 2017-10-04 08.30
Kontakt
Sidansvarig:
Senast uppdaterad 2022-09-23 av Torun Andersson
Postadress
Askersunds kommun
Sydnärkes byggförvaltning
696 82 Askersund

Besöksadress
Sundsbrogatan 22
Askersund

Övrig information
Telefon 0583-810 00 (vx)