Startsida Sydnärkes byggförvaltning

Ändring av detaljplan för del av Finneskog 21:6 m.fl.

Laxå kommun

Planens syfte

Syftet med detaljplaneändringen är att minska andelen prickmark för att möjliggöra utökade byggrätter. Den prickade marken utgjorde tidigare ett säkerhetsavstånd till den dåvarande kraftledningsgatan som löpte genom området. Ledningarna är nu markförlagda varvid prickmarkens tidigare syfte är inaktuellt.

Planskede

Startskede
Samråd
2018-05-17
2018-06-07
Bearbetning inför granskning/ utställning
Granskning/ utställning
2018-06-19
2018-07-17
Bearbetning inför antagande
Antagande
2018-09-19
Laga kraft
2018-10-12

Planhandlingar

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Informationsbrev om Laga Kraft.pdf Pdf, 137.5 kB. 137.5 kB 2018-10-16 13.50
Planbeskrivning.pdf Pdf, 3.4 MB. 3.4 MB 2018-10-16 13.50
Plankarta.pdf Pdf, 3.2 MB. 3.2 MB 2018-10-16 13.50
Kontakt
Planområdets avgränsningFörstora bilden

Planområdets avgränsning

Sidansvarig:
Senast uppdaterad 2018-10-16 av Torun Andersson
Postadress
Askersunds kommun
Sydnärkes byggförvaltning
696 82 Askersund

Besöksadress
Sundsbrogatan 22
Askersund

Övrig information
Telefon 0583-810 00 (vx)