Startsida Sydnärkes byggförvaltning

Ändring av detaljplan för Del av Åsbro
samhälle (Fastigheten Åsbro 1:17)

Askersunds kommun

Planens syfte

Planen syftar till att justera lokalgatans dragning från en inre ögla till en, i huvudsak, yttre sträckning, kring tomterna i den nordligaste bostadsenklaven. Ändringen syftar även till att möjliggöra byggnation i fler modeller än som fristående hus, även det i detaljplanens norra del.

Planskede

Startskede
Samråd
2016-11-25
2016-12-16
Bearbetning inför granskning/ utställning
Granskning/ utställning
2017-01-11
2017-01-25
Bearbetning inför antagande
Antagande
2017-03-14
Laga kraft
Kontakt
Planområdets avgränsningFörstora bilden

Planområdets avgränsning

Bild över planområdeFörstora bilden

Bild över planområde

Sidansvarig:
Senast uppdaterad 2017-07-03 av Jonas Kinell
Postadress
Askersunds kommun
Sydnärkes byggförvaltning
696 82 Askersund

Besöksadress
Sundsbrogatan 22
Askersund

Övrig information
Telefon 0583-810 00 (vx)