Startsida Sydnärkes byggförvaltning

Ändring av detaljplan för centrala Nyhammaren, delen Lassåna 3:289

Laxå kommun

Planens syfte

Ägaren till fastigheten Lassåna 3:289, belägen intill korsningen Aulins väg och
Målarstigen, inkom med ansökan om planbesked 2021-04-06. Fastighetsägaren önskar upphäva det utfartsförbud som råder i gällande detaljplan för att få möjlighet att göra in- och utfart mot Aulins väg istället för som idag bara mot Målarstigen.

Planskede

Startskede
Samråd
2022-03-25
2022-04-15
Bearbetning inför granskning/ utställning
Granskning/ utställning
2022-05-06
2022-05-20
Bearbetning inför antagande
Antagande
2022-06-22
Laga kraft
2022-07-15
Kontakt

Adam Johansson
Planarkitekt
adam.johansson@askersund.se

Planområdets avgränsningFörstora bilden

Planområdets avgränsning

Sidansvarig:
Senast uppdaterad 2022-09-23 av Torun Andersson
Postadress
Askersunds kommun
Sydnärkes byggförvaltning
696 82 Askersund

Besöksadress
Sundsbrogatan 22
Askersund

Övrig information
Telefon 0583-810 00 (vx)