Startsida Sydnärkes byggförvaltning

Ändring av detaljplan för Bjursnäs
1:82, 1:91 m.fl.
Laxå kommun, Örebro län

Laxå kommun

Planens syfte

Syftet med ändringen av den gällande detaljplanen är att möjliggöra en utbyggnad av äldreboendet Ramundergården.

Planskede

Startskede
Samråd
2016-10-31
2016-11-21
Bearbetning inför granskning/ utställning
Granskning/ utställning
2016-11-24
2016-12-15
Bearbetning inför antagande
Antagande
2017-03-02
Laga kraft
2017-03-27
Kontakt
Planområdets avgränsningFörstora bilden

Planområdets avgränsning

Sidansvarig:
Senast uppdaterad 2017-07-03 av Jonas Kinell
Postadress
Askersunds kommun
Sydnärkes byggförvaltning
696 82 Askersund

Besöksadress
Sundsbrogatan 22
Askersund

Övrig information
Telefon 0583-810 00 (vx)