Startsida Sydnärkes byggförvaltning

Ändring av del av stadsplan för Lustenrustområdet i Askersunds kommun

Askersunds kommun

Planens syfte

Gällande detaljplan i det aktuella området är stadsplan för Lustenrustområdet, stadsägorna 180, 330 m.fl. Stadsplanen antogs 23 juni 1975. I gällande detaljplan är fastighet Lustenrust 1:28 planlagt som område för allmänt ändamål. Tidigare har det varit en förskola på platsen. Förskolan är sedan en tid tillbaka nedlagd och fastigheten används idag som bostad. För att uppdatera efter rådande förhållanden behöver stadsplanen ändras gällande fastighet Lustenrust 1:28.

Syftet med detaljplaneändringen är att justera markanvändningen från allmänt
ändamål till bostad för fastighet Lusterust 1:28.

Planskede

Startskede
Samråd
2016-12-12
2017-01-02
Bearbetning inför granskning/ utställning
Granskning/ utställning
2017-01-20
2017-02-03
Bearbetning inför antagande
Antagande
2017-04-11
Laga kraft
2017-05-04

Planhandlingar

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Försättsbrev.pdf Pdf, 163.3 kB. 163.3 kB 2017-01-18 14.05
Planbeskrivning.pdf Pdf, 523.3 kB. 523.3 kB 2017-01-18 14.05
Plankarta.pdf Pdf, 2.5 MB. 2.5 MB 2017-01-18 14.05
Samrådsredogörelse.pdf Pdf, 295.4 kB. 295.4 kB 2017-01-18 14.05
Kontakt
Planområdets avgränsningFörstora bilden

Planområdets avgränsning

Bild över planområdeFörstora bilden

Bild över planområde

Sidansvarig:
Senast uppdaterad 2017-05-11 av Jonas Kinell
Postadress
Askersunds kommun
Sydnärkes byggförvaltning
696 82 Askersund

Besöksadress
Sundsbrogatan 22
Askersund

Övrig information
Telefon 0583-810 00 (vx)