Startsida Sydnärkes byggförvaltning
Publicerad 2015-09-02

Vill du lära dig mer om strandskydd?

Inom såväl bygglov som planering är strandskyddet en viktig faktor i tillståndsprövningen. Strandskyddsdelegationen är ett regeringsuppdrag för en dialog kring tillämpningen av strandskyddsreglerna och de har sammanställt en webbaserad utbildning kring strandskyddsreglerna som riktar sig till allmänheten.

Kontakt

Postadress
Askersunds kommun
Sydnärkes byggförvaltning
696 82 Askersund

Besöksadress
Sundsbrogatan 22
Askersund

Övrig information
Telefon 0583-810 00 (vx)