Startsida Sydnärkes byggförvaltning
Publicerad 2013-03-11

Tillägg till detaljplan Edö 1:18, Etapp 2A, på samråd

Tillägg till detaljplan Edö 1:18, Etapp 2A, är på samråd under perioden 25 februari till 18 mars 2013.
Planen syftar till att göra vissa förändringar i en redan laga kraft vunnen detaljplan. Ändringarna är av mindre karaktär och syftar framförallt till att avlägsna en gång- och cykelväg som inte gick att genomföra samt utöka byggrätten på ett antal tomter som blev svåra att bebygga. Ett U-område har även förts in i planen för att säkerställa VA-matning i området. Detta tillägg gäller jämsides med gällande detaljplan.

Samrådshandlingarna samt beskrivning var du skickar dina synpunkter finns på planens sida.

Kontakt

Thea Falkeling
Planarkitekt
thea.falkeling@askersund.se

Postadress
Askersunds kommun
Sydnärkes byggförvaltning
696 82 Askersund

Besöksadress
Sundsbrogatan 22
Askersund

Övrig information
Telefon 0583-810 00 (vx)