Startsida Sydnärkes byggförvaltning
Publicerad 2013-03-11

Tillägg till detaljplan Edö 1:18, Etapp 2A, på samråd

Tillägg till detaljplan Edö 1:18, Etapp 2A, är på samråd under perioden 25 februari till 18 mars 2013.
Planen syftar till att göra vissa förändringar i en redan laga kraft vunnen detaljplan. Ändringarna är av mindre karaktär och syftar framförallt till att avlägsna en gång- och cykelväg som inte gick att genomföra samt utöka byggrätten på ett antal tomter som blev svåra att bebygga. Ett U-område har även förts in i planen för att säkerställa VA-matning i området. Detta tillägg gäller jämsides med gällande detaljplan.

Samrådshandlingarna samt beskrivning var du skickar dina synpunkter finns på planens sida.

Kontakt
Postadress
Askersunds kommun
Sydnärkes byggförvaltning
696 82 Askersund

Besöksadress
Sundsbrogatan 22
Askersund

Övrig information
Telefon 0583-810 00 (vx)