Startsida Sydnärkes byggförvaltning
Publicerad 2014-12-10

Tematiskt tillägg till översiktsplan avseende LIS på kompletterande samråd

Förslaget till tematiskt tillägg är på kompletterande samråd under perioden 10 december 2014 – 30 januari 2015.

Det tematiska tillägget till översiktsplanen ska ut på ett kompletterande samråd enligt 3 kap. 9 § plan- och bygglagen (PBL), som en del i den demokratiska planprocessen. Under samrådet ges möjligheter för myndigheter, intresseorganisationer allmänhet, m.fl. att lämna synpunkter på planförslaget. Samrådstiden är 10 december 2014 – 30 januari 2015.

Förslaget till tematiskt tillägg kommer att finnas uppsatt i respektive kommunhus, att kunna hämtas på www.lekeberg.se, www.laxa.se, www.askersund.se samt på www.sydnarkebygg.se. Vilka övriga platser i kommunen som handlingar finns tillgängliga meddelas på kommunernas hemsidor.

Era skriftliga synpunkter ska vara kommunerna tillhanda senast 30 januari 2015.

Planhandlingar för Askersunds kommun

Planhandlingar för Laxå kommun

Planhandlingar för Lekebergs kommun


Kontakt

Postadress
Askersunds kommun
Sydnärkes byggförvaltning
696 82 Askersund

Besöksadress
Sundsbrogatan 22
Askersund

Övrig information
Telefon 0583-810 00 (vx)