Startsida Sydnärkes byggförvaltning
Publicerad 2013-09-18

Sydnärkes byggförvaltning får bra resultat i mätning av företagsservice

I en servicemätning av kommunernas myndighetsutövning placerar sig Sydnärkes byggförvaltning på plats 18 i kategorin bygglov. Sydnärkes byggförvaltning får NKI (Nöjd Kund Index) 76 på en hundragradig skala, att jämföra med snittbetyget för alla kommuner i undersökningen, NKI 60.

Att erbjuda näringslivet god, kommunal service är en del i att skapa bra förutsättningar för företag i regionen. Nu har Sveriges kommuner och landsting och Stockholms Business Alliance genomfört årets mätning för att ta reda på hur företagen upplever servicen.
Inom Bygglov får Sydnärkes byggförvaltning NKI (Nöjd Kund Index) 76 på en hundragradig skala, att jämföra med snittbetyget för alla kommuner i undersökningen, NKI 60.

Serviceundersökningen genomförs vartannat år i 189 av Sveriges kommuner. Företag som har haft kontakt med kommunerna under 2012 har svarat på frågor om bl.a. bemötande, handläggningstider och tillgänglighet i ärenden som gäller miljötillsyn, brandtillsyn, markupplåtelse, bygglov och serveringstillstånd. Jämfört med de andra kommuner som deltar i mätningen placerar sig Sydnärkes byggförvaltning på plats 18 i kategorin bygglov.

Läs hela rapporten här Pdf, 2.9 MB, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Rickard Andersson
tf Samhällsbyggnadschef
rickard.andersson@askersund.se

Postadress
Askersunds kommun
Sydnärkes byggförvaltning
696 82 Askersund

Besöksadress
Sundsbrogatan 22
Askersund

Övrig information
Telefon 0583-810 00 (vx)