Startsida Sydnärkes byggförvaltning
Publicerad 2013-05-13

Kontrollansvariga måste vara certifierade från 1 juli 2013!

Idag finns övergångsbestämmelser men de upphör 1 juli 2013. Från detta datum kan endast certifierade kontrollansvariga utses. Finns det ingen certifierad kontrollansvarig kan varken bygglov eller startbesked beviljas.
Självständig ställning
Den kontrollansvarige skall ha en självständig ställning i förhållande till den som utför den åtgärd som ska kontrolleras (10 kap. 9 § PBL). Den kontrollansvarige skall hjälpa byggherren med att regler, lagar, bygglov och kontroller följs och utförs på ett riktigt sätt.

Undantag från krav på kontrollansvarig
Vissa åtgärder kräver inte en kontrollansvarig. Det handlar om små ändringar av en- och tvåbostadshus, åtgärder avseende uthus, garage och andra små byggnader.
Som små byggnader räknas garage, komplementbyggnader och gäststuga under 50 m2.
Vid enklare om- och tillbyggnader av en- och tvåbostadshus under 30 m2 krävs ingen kontrollansvarig. Ovanstående bedöms av handläggaren vid varje enskilt fall.

Kontakt

Fredrik Idevall
Samhällsbyggnadschef
fredrik.idevall@askersund.se

Postadress
Askersunds kommun
Sydnärkes byggförvaltning
696 82 Askersund

Besöksadress
Sundsbrogatan 22
Askersund

Övrig information
Telefon 0583-810 00 (vx)