Startsida Sydnärkes byggförvaltning
Publicerad 2013-04-25

Förslag till Översiktsplan för Lekebergs kommun på samråd

Under det senaste året har ett arbete pågått med att ta fram en ny översiktsplan för Lekebergs kommun. Många invånare har redan lämnat sina synpunkter i fokusgrupper, nu vill vi ha DINA synpunkter för att göra vår översiktsplan ännu bättre!
Samrådsförslaget finns nu utställd 18 april-30 juni på; Lekebergs kommuns webbsida, biblioteket, ICA-träffen i Mullhyttan och vid Lanna Lodge (ord. öppettider). Vi kommer också ha sex stycken samrådsmöte i Hackvad, Lekhyttan, Lanna/Hidinge, Tångeråsa, Mullhyttan och på Sannabadsdagen.

Samrådshandlingarna samt beskrivning var du skickar dina synpunkter finns på planens sida.

Kontakt
Postadress
Askersunds kommun
Sydnärkes byggförvaltning
696 82 Askersund

Besöksadress
Sundsbrogatan 22
Askersund

Övrig information
Telefon 0583-810 00 (vx)