Startsida Sydnärkes byggförvaltning
Publicerad 2014-06-11

Förslag till Översiktsplan för Laxå kommun ställs ut för granskning

Förslag till Översiktsplan för Laxå kommun ställs ut för granskning under perioden 10 juni – 28 august 2014.

Översiktsplanen för Laxå kommun 2015-2035, ska ställas ut/granskas enligt 3 kap. 12 § Plan- och bygglagen (PBL), som en del i den demokratiska planprocessen. Under utställningenges möjligheter för myndigheter, intresseorganisationer samt allmänhet, m.fl. att lämna synpunkter på planförslaget.

Samrådshandlingarna samt beskrivning var du skickar dina synpunkter finns på planens sida.

Förslag till översiktsplan kommer att finnas uppsatt i kommunhuset i Laxå, i biblioteket i Laxå och på kommunens hemsida www.laxa.se Länk till annan webbplats. samt på www.sydnarkebygg.se Länk till annan webbplats..

Era skriftliga synpunkter ska vara kommunen tillhanda senast 28 augusti 2014 till följande adress:

Laxå kommun
Kommunstyrelsen
695 80 Laxå

eller till e-post kommun@laxa.se

Kontakt

Postadress
Askersunds kommun
Sydnärkes byggförvaltning
696 82 Askersund

Besöksadress
Sundsbrogatan 22
Askersund

Övrig information
Telefon 0583-810 00 (vx)