Startsida Sydnärkes byggförvaltning
Publicerad 2014-04-30

Detaljplan för Vreta 2:2 m.fl (del av golfbanan i Lanna) på samråd

Detaljplan för Vreta 2:2 (del av golfbanan i Lanna) är på samråd under perioden 28 april 2014 till 19 maj 2014.

Syfte med detaljplan är att möjliggöra ett nytt bostadsområde med ca 100 villor, par- och radhus samt även ett verksamhetsområde med centrum, handel och kontor intill Hidinge skola.

Planområdet ligger i Lanna och utgörs av delar av fastigheten Vreta 2:2 samt Hidinge-Lanna 4:62. Områdets areal uppgår till ca 23 ha.

Området är beläget på delar av den 9 hålsbana som byggdes under början 2000-talet.

Under samrådstiden kan du ta del av förslaget på Lekebergs kommun, Kommunhuset, receptionen, Bangatan 7 Fjugesta eller kommunens webbsida www.lekeberg.se Länk till annan webbplats.

Samrådshandlingarna samt beskrivning var du skickar dina synpunkter finns på planens sida.

Kontakt

Postadress
Askersunds kommun
Sydnärkes byggförvaltning
696 82 Askersund

Besöksadress
Sundsbrogatan 22
Askersund

Övrig information
Telefon 0583-810 00 (vx)