Startsida Sydnärkes byggförvaltning
Publicerad 2012-12-22

Detaljplan för Kunskaps- och kulturcentrum ställs ut för granskning

Förslag till detaljplan för Kunskaps- och kulturcentrum m.m i Askersunds kommun, Örebro län, upprättad 2012-12-04 ställs ut för granskning under perioden 20 december 2012 — 18 januari 2013.
Förslaget kommer att finnas tillgängligt på Askersunds huvudbibliotek och Sydnärkes byggförvaltnings kontor, under kontorstid. Granskningshandlingen i sin helhet kommer även att finnas på www.askersund.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och www.sydnarkebygg.se

Planområdet sträcker sig från Drottning Kristinas väg i väster till kvarteret Kvarnbäcken i öster och söder om Sjöängsskolan. Detaljplanens syfte är att möjliggöra uppförande av ett kunskaps- och kulturcentrum. Strandskyddet avses att upphävas inom delar av planområdet.

Synpunkter på förslaget skall framföras skriftligen till Kommunstyrelsen, Askersunds kommun, 696 82 Askersund senast 18 januari 2013. Den som inte framfört sina synpunkter då kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.

Kontakt

Rickard Andersson
tf Samhällsbyggnadschef
rickard.andersson@askersund.se

Postadress
Askersunds kommun
Sydnärkes byggförvaltning
696 82 Askersund

Besöksadress
Sundsbrogatan 22
Askersund

Övrig information
Telefon 0583-810 00 (vx)