Startsida Sydnärkes byggförvaltning
Publicerad 2014-09-17

Detaljplan för infart till Laxå centrum

Detaljplan för infart till Laxå centrum är på samråd under perioden 8 september till 29 september 2014.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för en ny infart till Laxå centrum. För att stärka handelns möjligheter att överleva i centrum måste Laxås nya handelsområde vid E20 knytas ihop med centrum på ett naturligt sätt. Centrumgruppen i Laxås förslag är att utveckla infarten från Röforsvägen till centrum i Tavernagatans förlänging så att trafiken naturligt leds in i centrum.

Samrådshandlingarna samt beskrivning var du skickar dina synpunkter finns på planens sida.

Under samrådstiden kan du även ta del av förslaget på,

Laxå kommunalkontor
Postgatan 2-4, Laxå

Laxå bibliotek
Postgatan 13, Laxå

Sydnärkes byggförvaltning
Lilla bergsgatan 12A, Askersund


Kontakt

Postadress
Askersunds kommun
Sydnärkes byggförvaltning
696 82 Askersund

Besöksadress
Sundsbrogatan 22
Askersund

Övrig information
Telefon 0583-810 00 (vx)