Startsida Sydnärkes byggförvaltning
Publicerad 2013-03-04

Detaljplan för Fjugesta 2:21 (Kvarteret Jasminen) är utställd för granskning

Detaljplan för Fjugesta 2:21 (Kvarteret Jasminen) är utställd för granskningen under perioden 18 februari till 10 mars 2013.
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra bostadsbebyggelse, i annan form än vad gällande detaljplan möjliggör, med tillhörande parkering inom fastigheten.

Planområdet är beläget i centrala Fjugesta. Området begränsas i väst av Vallgatan och en tomt bebyggd med ett friliggande enbostadshus, i norr av Parkgatan, i öst av två bebyggda tomter med friliggande enbostadhus, och i syd av Fabriksgatan. Planområdet är cirka 3600 m2.

Samrådshandlingarna samt beskrivning var du skickar dina synpunkter finns på planens sida.

Kontakt
Postadress
Askersunds kommun
Sydnärkes byggförvaltning
696 82 Askersund

Besöksadress
Sundsbrogatan 22
Askersund

Övrig information
Telefon 0583-810 00 (vx)