Startsida Sydnärkes byggförvaltning
Publicerad 2013-01-28

Detaljplan för del av Åsbro 1:17 (Åsbro strand) på samråd

Detaljplan för del av Åsbro 1:17 (Åsbro strand) är på samråd under perioden 25 januari 2013 — 22 februari 2013.
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra ett strandnära hållbart bostadsområde vid sjön Tisaren i direkt anslutning till Åsbro centrum.

Planområdet är beläget i nordöstra Åsbro, vid sjön Tisaren, och utgörs av fastigheten Åsbro 1:17. Området ansluter till befintligt område med mindre bostadshus, främst fritidsboende i söder. I norr gränsar området mot naturmark. Väster om planområdet löper järnväg med tågtrafik till och från Hallsberg. Tisaren avgränsar området i öst. Planområdets area uppgår till ca 5.5 hektar.

Samrådshandlingarna samt beskrivning var du skickar dina synpunkter finns på planens sida.

Kontakt
Postadress
Askersunds kommun
Sydnärkes byggförvaltning
696 82 Askersund

Besöksadress
Sundsbrogatan 22
Askersund

Övrig information
Telefon 0583-810 00 (vx)