Startsida Sydnärkes byggförvaltning
Publicerad 2013-01-28

Detaljplan för del av Åsbro 1:17 (Åsbro strand) på samråd

Detaljplan för del av Åsbro 1:17 (Åsbro strand) är på samråd under perioden 25 januari 2013 — 22 februari 2013.
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra ett strandnära hållbart bostadsområde vid sjön Tisaren i direkt anslutning till Åsbro centrum.

Planområdet är beläget i nordöstra Åsbro, vid sjön Tisaren, och utgörs av fastigheten Åsbro 1:17. Området ansluter till befintligt område med mindre bostadshus, främst fritidsboende i söder. I norr gränsar området mot naturmark. Väster om planområdet löper järnväg med tågtrafik till och från Hallsberg. Tisaren avgränsar området i öst. Planområdets area uppgår till ca 5.5 hektar.

Samrådshandlingarna samt beskrivning var du skickar dina synpunkter finns på planens sida.

Kontakt

Thea Falkeling
Planarkitekt
thea.falkeling@askersund.se

Postadress
Askersunds kommun
Sydnärkes byggförvaltning
696 82 Askersund

Besöksadress
Sundsbrogatan 22
Askersund

Övrig information
Telefon 0583-810 00 (vx)