Startsida Sydnärkes byggförvaltning
Publicerad 2013-04-17

Detaljplan för Askersundsverken på samråd

Detaljplan för Askersundsverken är på samråd under perioden 2013-04-17 till 2013-05-10. Förslaget kommer att presenteras vid ett samrådsmöte på Folkets hus i Askersund den 22 april 2013 kl. 18.00. Syftet med denna detaljplan är att säkerställa en hög kvalitet på bebyggelse och stadsmiljö i den östra delen av Askersunds stadskärna.
Målet är att utvidga den befintliga stadskärnan genom att tillämpa den traditionella småstadens struktur. Planen bygger vidare på de traditionella värdena hos dagens stadskärna, i stadsplanering och i trafikplanering. Därmed kan stadens varumärke stärkas och på så sätt locka företag, hushåll och besökare till Askersund. Detta är en viktig punkt i Askersunds antagna Stadslivsmanifest, som även utgör det övergripande styrdokumentet för denna detaljplan. Detaljplanen syftar även till att möjliggöra att en hållbar stadsutveckling kan gynnas, genom att skapa förutsättningar för korta avstånd, lägre bilberoende, integrerade funktioner och inbjudande offentliga platser

Samrådshandlingarna samt beskrivning var du skickar dina synpunkter finns på planens sida.

Informationsmöte
Förslaget kommer att presenteras vid ett samrådsmöte på Folkets hus i Askersund
den 22 april 2013 kl. 18.00. En kortare presentation kommer att hållas om vad en detaljplan är och vad det här förslaget innebär. Därefter finns möjlighet att ställa frågor och titta lite närmare på förslaget. Presentationen beräknas ta 20 minuter och sedan stannar vi kvar i lokalen så länge som behövs för att svara på frågor eller förklara något kring planförslaget.

Samrådstid
2013-04-17 till 2013-05-10.

Synpunkter
Synpunkter skall inkomma skriftligt senast den 10 maj 2013 till:
Kommunstyrelsen
Askersunds kommun
696 82 Askersund

Kontakt
Postadress
Askersunds kommun
Sydnärkes byggförvaltning
696 82 Askersund

Besöksadress
Sundsbrogatan 22
Askersund

Övrig information
Telefon 0583-810 00 (vx)