Startsida Sydnärkes byggförvaltning
Publicerad 2014-01-07

Detaljplan för Askersundsverken del av Verkstaden 1:1 m.fl ställs ut för granskning

Detaljplan för Askersundsverken del av Verkstaden 1:1 m.fl är utställd för granskningen under perioden 23 december 2013 till 23 januari 2014.
Ett förslag till detaljplan har upprättats för rubricerat område. Syftet med denna detaljplan är att säkerställa en hög kvalitet på bebyggelse och stadsmiljö i den östra delen av Askersunds stadskärna. Målet är att utvidga den befintliga stadskärnan genom att tillämpa den traditionella småstadens struktur. Planen bygger vidare på de traditionella värdena hos dagens stadskärna, i stadsplanering och i trafikplanering. Därmed kan stadens varumärke stärkas och på så sätt locka företag, hushåll och besökare till Askersund. Detta är en viktig punkt i Askersunds antagna Stadslivsmanifest, som även utgör det övergripande styrdokumentet för denna detaljplan. Detaljplanen syftar även till att möjliggöra att en hållbar stadsutveckling kan gynnas, genom att skapa förutsättningar för korta avstånd, lägre bilberoende, integrerade funktioner och inbjudande offentliga platser.

Granskningshandlingarna samt beskrivning var du skickar dina synpunkter finns på planens sida.

Planförslaget finns tillgängligt på Askersunds bibliotek samt på Askersunds kommun i entrén.

Kontakt
Postadress
Askersunds kommun
Sydnärkes byggförvaltning
696 82 Askersund

Besöksadress
Sundsbrogatan 22
Askersund

Övrig information
Telefon 0583-810 00 (vx)