Startsida Sydnärkes byggförvaltning

Vad behöver jag förbereda inför en utstakning?

Förberedelser av den byggande för finutstakning
  • Tomtrör markeras
  • Profilstolpar slås ner så att de blir stabila, ca 50-80 cm beroende på markbeskaffenhet. Profilstolpar skall minst nå upp till sockelhöjd.
  • Profilstolpar strävas vid behov för att bli stadiga. Detta gäller framförallt vid höga profilstolpar.
Materialåtgång
1. Profilstolpar (2 tum gånger 4 tum)
2. Profilbräda (1 tum gånger 4 tum)
3. Strävor (1 tum gånger 4 tum)

Du kan läsa mer om utstakning här.

Sidansvarig: Tomas Wall
Senast uppdaterad 2012-06-04 av Mathias Hellström
Postadress
Askersunds kommun
Sydnärkes byggförvaltning
696 82 Askersund

Besöksadress
Sundsbrogatan 22
Askersund

Övrig information
Telefon 0583-810 00 (vx)