Startsida Sydnärkes byggförvaltning

Vilka är ändringarna i bygglovsprocessen/ PBL?

Det har införts "nya moment" ex
  • startbesked, för att byggnationen skall få starta
  • arbetsplatsbesök
  • slutsamråd
  • slutbesked, för att byggnadsverk ska få tas i bruk.
Kraven på kontrollansvariga och kontrollplan har förtydligats.
Sidansvarig: Alf Larsson
Senast uppdaterad 2012-05-15 av Mathias Hellström
Postadress
Askersunds kommun
Sydnärkes byggförvaltning
696 82 Askersund

Besöksadress
Sundsbrogatan 22
Askersund

Övrig information
Telefon 0583-810 00 (vx)