Startsida Sydnärkes byggförvaltning

Vad får jag göra med mitt en- eller tvåbostadshus utan bygglov inom detaljplan?

Inom ett område med detaljplan får du utan bygglov måla om, byta fasadbeklädnad eller byta taktäckningsmaterial på en- och tvåbostadshus, MEN åtgärden får inte ändra byggnadens karaktär VÄSENTLIGT. OBS! Inom vissa områden kan andra bestämmelser gälla, ex. bevarandeplan eller om det finns restriktioner i speciella detaljplaner om utökad lovplikt.
Sidansvarig: Alf Larsson
Senast uppdaterad 2012-05-15 av Mathias Hellström
Postadress
Askersunds kommun
Sydnärkes byggförvaltning
696 82 Askersund

Besöksadress
Sundsbrogatan 22
Askersund

Övrig information
Telefon 0583-810 00 (vx)