Startsida Sydnärkes byggförvaltning

När behöver jag inte bygglov för en- och tvåbostadshus?

Du får:
Anordna en skyddad uteplats

  • mur/plank 1,8 m högt, 3,6 m ut från fasad, ej närmare tomtgräns än 4,5 m.
Anordna skärmtak
  • över uteplats, altaner, balkonger, som tillsammans inte är större än 15 m².
Sätta upp/bygga
  • en eller flera fristående komplementbyggnader s k "friggebodar" som tillsammans inte får vara större än 15 m², ej högre än 3,0 m till taknock och ej placerad närmare än 4,5 m från tomtgräns. Får placeras närmare tomtgränsen om grannen medger detta, skriftligt intyg
fordras.
Sidansvarig: Alf Larsson
Senast uppdaterad 2012-05-15 av Mathias Hellström
Postadress
Askersunds kommun
Sydnärkes byggförvaltning
696 82 Askersund

Besöksadress
Sundsbrogatan 22
Askersund

Övrig information
Telefon 0583-810 00 (vx)