Startsida Sydnärkes byggförvaltning

Hur kan jag överklaga byggnämndens beslut enligt plan- och bygglagen hos länsstyrelsen (förvaltningsbesvär)?


Om ni inte är nöjd med beslutet kan det överklagas hos länsstyrelsen.

Tala om vilket beslut ni överklagar genom att t.ex ange paragraf i protokollet eller ärendet diarienummer. Ange också varför ni anser att beslutet är oriktigt och vilken ändring ni vill ha.

Bifoga handlingar eller annat som ni anser stöder er uppfattting.

Överklagandet skall lämnas in eller skickas till den nämnd / beslutsfattare som fattat beslutet. För att överklagandet skalll kunna prövas måste handlingarna ha kommit in dit senast inom tre veckor från den dag då ni fick del av beslutet.

Har ert överklagande kommit in i rätt id kommer handlingarna att skickas vidare till länsstyrelsen.

Underteckna skrivelsen och upppge namn, personnummer, postadress och telefonnummer.

Om ni anlitar ombud kan ombudet underteckna skrivelsen. Sänd i så fall med fullmakt. Om något är oklart kan ni vända er till byggnadsnämnden i er kommun.

Adressen är:
Askersunds kommun
Sydnärkes Byggnämnd
696 82 Askersund

.

Sidansvarig: Ove Sahl
Senast uppdaterad 2016-09-22 av Mathias Hellström
Postadress
Askersunds kommun
Sydnärkes byggförvaltning
696 82 Askersund

Besöksadress
Sundsbrogatan 22
Askersund

Övrig information
Telefon 0583-810 00 (vx)