Startsida Sydnärkes byggförvaltning

Behöver jag bygglov för att bygga på "landet" utanför planlagt område?

Utanför "sammanhållen bebyggelse" får du:

  • bygga till bostadshuset 50% dock max 30 m²
  • uppföra en komplementbyggnad på max 50 m², inom normal "tomtavgränsning", strandskyddet gäller.
Sidansvarig: Alf Larsson
Senast uppdaterad 2012-05-15 av Mathias Hellström
Postadress
Askersunds kommun
Sydnärkes byggförvaltning
696 82 Askersund

Besöksadress
Sundsbrogatan 22
Askersund

Övrig information
Telefon 0583-810 00 (vx)