Startsida Sydnärkes byggförvaltning

Bygglov och andra lov

Sydnärkes byggförvaltning jobbar med handläggning av bygglov och andra lov på uppdrag av Laxå, Askersunds och Lekebergs kommun.

Här hittar du bland annat information om lov, anmälningar och tillstånd som krävs då du ska bygga om, bygga nytt, bygga till eller riva. Du kan också läsa om vad som gäller om du t.ex. vill installera en eldstad, sätta upp en solfångare eller glasa in din balkong.

I vänstermenyn kan du få mer information om olika lov och på respektive sida kan du även läsa om vilka handlingar som ska bifogas ansökan.

GDPR- General Data Protection Regulation

Information om registrering av personuppgifter.

Vi behöver spara och behandla följande av era personuppgifter: för- och efternamn, personnummer/ organisationsnummer, gatuadress, e-postadress, telefonnummer och fastighetsbeteckning. Syftet med denna behandling är för att kunna handlägga ert ärende.

Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden till att få behandla era personuppgifter är myndighetsutövning, vilket är nödvändigt för att handläggning av aktuellt ärende ska kunna ske. Dina uppgifter kommer att sparas.

De personuppgifter vi behandlar om dig delas med Skatteverket, Byggfakta, Insikt samt de personuppgiftsbiträden vi använder för att kunna utgöra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Däremot kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU.

Personuppgiftsansvarig är Sydnärkes byggnämnd e-post: namndsydnarkebygg@sydnarkebygg.se.

Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta respektive kommun på kommun@askersund.se, kontaktcenter@lekeberg.se eller kommun@laxa.se. Du når vårt dataskyddsombud på e-post: cecilia.lindstrom@lekeberg.se. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten, Datainspektionen.

Kontakt

Linda Persson
Byggnadsinspektör
E-post

Mattias Appelgren
Byggnadsinspektör
E-post

Stellan Håkansson
Bygglovshandläggare
E-post

Maria Gren
Plan- och byggchef
E-post

Sidansvarig:
Senast uppdaterad 2022-09-16 av Stefan Wallner
Postadress
Askersunds kommun
Sydnärkes byggförvaltning
696 82 Askersund

Besöksadress
Sundsbrogatan 22
Askersund

Övrig information
Telefon 0583-810 00 (vx)